top of page

Træplatform

Opdateret: 18. aug. 2021

Er du nysgerrig på at bygge anderledes med træ i træer? Find evt. genbrugstræ hos din nabo eller hos din lokale forhandler.

Platformsbyggeriet er en fantastisk mulighed for: - at lære hvordan man bygger en platform i træerne. - at skabe et nyt og anderledes uderum i den danske natur. - at lave noget for fællesskabet og naturen.

*OBS: I denne guide er træplatformen på ca. 20kvm.


Du skal bruge:

  • 8 stk. 2 x 4" á 4,8 meter

  • 4 stk. 2 x 8" á 6,0 meter

  • 4 stk. gevindstænger Ø16mm længde 0,5m

  • 16 stk. spændeskriver ca. Ø50mm, 16mm hul

  • 32 stk. møtrikker til 16mm bolte

  • 20 kvm brædder

  • 200 stk. skruer til brædder

  • 2 stk. stiger1 stk. boremaskine

  • 2 stk. svensknøgler til at spænde bolte

  • Tip: Det kan være en god idé også at medbringe vaterpas samt en sav


Sådan gør du


📷

1.

FIND FIRE TRÆER: Det aller første man skal, er selvfølgelig at finde en skov, hvor man har fået lov til at bygge sin platform, og derefter at finde 4 træer, som står med den rigtige afstand.

Det er ikke alle skove, hvor der er garanti for, at man kan lave denne type platform. Det kræver, at man kan finde nogle lige træstammer, som står med den rigtige afstand. Den bedste type skov til formålet er nåleskove, først og fremmest fordi træerne i typisk står forholdsvist tæt på hinanden, samt at de første 3-5 meter på stammerne er fri for grene - at der ikke er nogen grene, gør arbejdet med at montere platformen væsentlig nemmere. Herudover er denne type platform lavet med træets ve og vel i tankerne, da man ikke skruer ind i træet, eller kvæler det yderste barklag, som er dér hvor træet transporterer sin næring. Målet er nul skade på træet.

Det bedste er at finde 4 træer som står i en regtangel. På den lange led skal der max være 5 meter mellem træerne, og på den korte led max 3,5 meter.

Når man har fundet sine 4 træer, er man klar til at gå i gang med selv byggeriet.


📷

2.

BÆRENDE BJÆLKER: Andet trin er at sætte de bærende bjælker op. Dette er både den hårdeste og den sværeste del af arbejdet.

Den hårde del - Løft og fastspænding: Start med at flytte de 6 meter lange 2X8” bjælker hen på hver side af de to træer, som bjælkerne skal spændes fast på. Læg bjælkerne på en måde så enderne stikker lige langt ud på begge sider af de to træer, og bor herefter huller i bjælkerne på hver side af træet - start med at bore huller i den ene bjælke, mål hvor de er sat, og bor derefter samme sted på bjælken på den anden side af træet. Når hullerne er boret, kan man sætte gevindstangen igennem hullerne og sætte spændeskive på og bolte på. Man skal ikke spænde dem helt ind til træet. Nu begynder den hårde del - på hver side af træet, stiller man en stige, og løfter sammen bjælkerne op over stigen. Her spænder man det første hjørne fast i ønsket højde.

Den svære del - Niveulering: Den anden ende af bjælken spænder man på tilsvarende vis gevindstænger igennem og skruer bolte og spændeskiver på. Så løfter man op i nogenlunde højde, og ligger et vaterpas på bjælken - når bjælken sidder lige, spænder man den fast. Tilsvarende gøres på de to lange bjælker, ved de to træer ved siden af.

📷


3.

TVÆRGÅENDE BJÆLKER: Tredje trin er at sætte de tværgående bjælker op - funktionen af de tværgående bjælker er at forbinde de tværgående bjælker. Læg en tværgående bjælke op på de bærende bjælker. Vælg en af de bærende bjælker, som de tværgående bjælker skal stå vinkelret på, og sæt en streg når det passer.

Skru den tværgående bjælke fast i de bærende bjælker, med en lang skrue - 4 skruer pr. tværgående bjælke, de steder hvor de krydser de bærende bjælker.

Mål max 45cm til den næste tværgående bjælke, og skru dem fast på samme måde.

📷


4.

GULV: Fjerde trin er at lægge gulv på de tværgående bjæler. Efter dette har man en simpel platform.

Når de tværgående bjælker er sat op, kan man begynde at skrue gulvbrædderne på. Man lægger den først på tværs af de tværgående bjælker, sørger for at den har afstand til træet i begge ender, og skruer brædderne fast i de tværgående bjælker.

Herefter lægger man den næste brædde op, og laver 1 cm afstand til den første brædde, og skruer den fast i de tværgående bjælker, ligesom den første brædde.

På samme måde fortsætter man indtil man er færdig med at lægge brædderne.

Tip: Hvis man vil, kan man skære brædderne til med en sav, så de passer ind i mellem træerne.

📷


5.

AFSLUTNING: Femte trin er at efterspænde alle bolte, og hvis man har lyst til at lave et hegn på platformen. Gå en runde ved alle 4 træer, og spænd alle boltene efter - så man er helt sikker på, at platformen ikke rutsjer ned af træstammen.

Evt. kan man bygge et hegn rundt på plaformen, så man er sikker på, at folk ikke falder ned. Til det kan man købe 2 ekstra 2 x 4” tømmer, samt 36m 2 x 2” tømmer. Man kan også bygge en stige ud af 2 x 4” og 2 x 2” tømmer, så man ikke skal efterlade en dyr stålstige i skoven.

Tip: Hvis platformen hænger et offentligt sted, kan det være en god ide, at skrive et skilt ved trappen, hvor der står, at al færdsel er på eget ansvar, at platformen max kan bære 10 mennesker, og at man ikke må hoppe på platformen.

コメント


bottom of page